Özel İzmir 1919 Okulları Covid-19 Protokolü Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

 • Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

Dalton College Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan donanımlı bir 21'inci yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır. 

Dalton College Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar.

Analitik düşünen, farklılığa saygılı, mücadeleci ve dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacında olan Dalton College Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi bu hedefler doğrultusunda “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür:

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması,
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi,
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi,
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

Bu çerçevede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardım içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için kişiye destek sürecini içerir. Duygusal sorunlar, öğrenme bozuklukları kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

Çalışma Çerçevesi

 • Yıl boyunca her öğrenciyle mutlaka genel değerlendirme görüşmesi yapılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, problem odaklı değil, tüm öğrencilere ulaşan ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, Dalton College felsefesi ve misyonuna göre çalışmalarını planlar.
 • Kurum ve birim içi çalışmalarını kurum içi işleyiş prosedürlerine göre yürütür.
 • Yönetim, öğretmen, veli ve öğrencilerle iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için iletişim ve paylaşım modelini esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi uzmanlarının mesleki olarak daha donanımlı hale getirilmesi için ihtiyaç doğrultusunda eğitim ve süpervizyon çalışmaları sürdürülür.
 • Veli ve öğretmen için de psikolojik danışmanlara belirli çerçevede ulaşabilecekleri, getirdikleri konu ne olursa olsun - bazen çözümü imkansız ve sınırlı sorunlar dahil olmak üzere - en azından ilgi gösterilerek dinlenilir ve gerekli destek sağlanır.