Özel İzmir 1919 Okulları Covid-19 Protokolü Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

 • Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik anlayışımızda, gelişimsel ve önleyici yaklaşım benimsenir. Her bireyin değerli ve önemli olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin kendini geliştirebilmesi için potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi amaçlanır; bu da tüm psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımızın çerçevesini oluşturur.

Öğrencilerimizin kendine ve dış çevreye ait farkındalıkları gelişmiş, güçlü, problem çözme becerisine sahip, özdenetimi yüksek,  hedefleri olan ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçen bireyler olmaları için eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda bireysel ve/veya grup rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütülür. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencileri kapsar.

Okul topluluğunun tüm paydaşları olarak, okul - aile iş birliği önemsenir. Ebeveynlere yönelik olarak da bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler gibi çalışmalarla bu iş birliğini öğrencilerimizin gelişimlerine yansıtmak hedeflenir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları 

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko - sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla  sınıf rehberlik çalışmaları yapılır.

 • Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Akran Zorbalığı
 • Bağımlılık
 • Meslek Seçimi/karar verme
 • Kariyer Planlama

Kişisel Rehberlik ile hedeflerimiz:

 • Öğrencilerimizi; kendini tanıması, geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması, sorunlarını çözmesi ve sağlıklı kararlar verebilmesi için desteklemek,
 • Öğrencilerimizin toplumsal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerimizin zamanı verimli kullanabilme alışkanlığını geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin evrensel değerleri kazanması için dünya görüşü kazanmalarına yardımcı olmak,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirebilmek için bireysel psikolojik destek vermektir.

Akademik Başarı

Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.

 • İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri,
 • Bilişsel Testler,
 • Motivasyon Toplantıları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri.

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

 • Meslek Uzmanları ile Söyleşi,
 • Meslekler Günü,
 • Üniversite Gezileri,
 • Bölüm Tanıtım Çalışmaları,
 • Üniversite Hazırlık Çalışmaları.

Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

 • Sınav Sisteminin Tanıtımı,
 • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
 • Motivasyon Toplantıları,
 • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
 • Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı İle Baş etme Çalışmaları,
 • Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması.