• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Eğitim ve Öğretim

İlkokul çağı, öğrencilerin beceri ve tutumlarını kapsayan akademik bilgi temellerinin atıldığı en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde bireylerde öğrenci kişiliği oluşmaktadır.

Dalton İlkokulunda öğrenciler okuma-yazmanın yanı sıra okuduğunu anlama ve Türkçeyi doğru kullanmayı da öğrenirler. Öğrencilerimizin düşünmeyi öğrenmesine destek olan bireysel çalışmalar planlanmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı her öğrencinin kazanması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bu bilinçle okumayı özendirmek ve alışkanlık haline getirmek için okulumuzda okuma saatleri ve yazar buluşmaları düzenlenmektedir.

Çevresine duyarlı, problem çözebilen, kendini tanıyan, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilen, öz güven sahibi, girişimci, meraklı, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedef alınmıştır.

Eğitim - öğretim programımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran, kendi kendine öğrenen öğrenci yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak için desteklenmelerini hedefler. Öğrencilerimizin yetenekleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri eğitim - öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulur.

Dalton eğitim modelinin gereği olarak öğrencilerimiz gruplar şeklinde çalışmalarını gerçekleştirirler. Öğrencilerin öğrenme hızları ve öğrenme stilleri farklılık gösterdiğinden birbiri ile uyumlu gruplar şeklinde çalışmalar yapılması öğrenmenin verimini arttırmaktadır. Grup çalışmasında öğrencilerimiz ortak hareket etmeyi ve yardımlaşmayı öğrenirler. Ekip çalışmasının eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde önemi tartışılmaz bir gerçek olup öğrencilerimizi toplumsal yaşantılarında da iletişim becerileri güçlü, sosyal bireyler olmaları yönünde desteklemekteyiz.

Uyguladığımız Dalton Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz zaman yönetimi, planlama ve sorumluluk gibi kavramları doğal olarak öğrenirler. Okulumuzda zil sistemi bulunmamaktadır. Her öğrenci sabah okula geldiği andan akşam çıkana kadar geçen süre zarfında zamanı doğru kullanarak derse zamanında girmeyi alışkanlık olarak edinir.

Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca öğrenen öğrencilerimiz, 1.sınıftan itibaren Matematik ve Fen Bilimleri derslerini International program olarak da alırlar. Öğrencilerimize Native öğretmenlerimiz ile ses eğitimi (Phonics) programı uygulanarak İngilizce’yi doğru telaffuz etmeleri sağlanmaktadır. Doğru sesleri öğrenen öğrencilerimiz okuma, yazma ve dinlemeyi daha akıcı şekilde gerçekleştirmektedir. 3. Sınıftan itibaren Cambridge YLE sınavlarına giren öğrencilerimizin yabancı dil becerileri aldıkları sertifikalarla belgelendirilmektedir.

Robotik kodlama ve SCRATCH dersleri ile öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerini kazanıp, teknolojiyi başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Felsefe, yaratıcı drama ve canlı kütüphane çalışmaları ile öğrencilerimiz özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları yönünde desteklenmektedir.

Dalton Kulüpleri sayesinde öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmektedir.

Beden Eğitimi derslerinin haricinde yapılan yüzme derslerimizde her öğrencimizin en az bir stili doğru şekilde yüzmeleri hedeflenmektedir.

Dalton ilkokulumuzda, özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, toplum içerisinde kendini ifade edebilen ve en az bir yabancı dili konuşabilen bireyler yetiştirerek onların eğitim hayatlarının sağlam temeller üzerinde kurulması en büyük hedefimizdir.