• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş eğitimi benimsemiş, birden çok yabancı dil bilen, özgür düşünen, gelecek amacı olan ve birbirine güvenen bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde verdiği eğitimle, toplumun geleceği için tüm bileşenleriyle bağımsız düşünen ve sorumluluğu paylaşan bireyler yetiştirmektir.

Dalton Değerleri

Çevreci, kendine inanan ve kendini geliştiren, sosyal, girişimci ve yaratıcı, şeffaf, kendine hakim ve ölçülü, evrensel insan haklarını ve demokrasiyi özümsemiş bireyler olmaktır.