Misyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,    çağdaş eğitimi benimsemiş, birden çok yabancı       dil bilen, özgür düşünen, gelecek amacı olan ve birbirine güvenen bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde verdiği eğitimle, toplumun geleceği için tüm birleşenleriyle bağımsız düşünen ve sorumluluğu paylaşan bireyler yetiştirmektir.

Dalton Değerleri

Çevreci, kendine inanan ve kendini geliştiren, sosyal birey, girişimci ve yaratıcı, şeffaf, kendine hakim ve ölçülü, evrensel insan haklarını ve demokrasiyi özümsemiş bireyler olmaktır.