• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Uygulamalı Bilimler

Dalton College’da Uygulamalı Bilimler Zümresi teknoloji tasarım ve makers, beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinden oluşmaktadır.

TEKNOLOJİ TASARIM VE MAKERS

Teknoloji dersi müfredatımız, öğrencilerin temel kullanım becerilerini geliştirmekle başlar. Dijital vatandaş olmak, temel bilgisayar kullanımı, internet üzerinde araştırma yapabilmek gibi birçok kazanımın yanında, algoritmik düşünme becerisi, yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış kodlama dersleri dersin içeriğini oluşturur. Ders programımız her eğitim- öğretim yılında güncellenir.

Maker Nedir?

Maker teknoloji “kendin yap” (do-it-yourself) kültürünün birleşmesinden oluşan ve hızla yayılan bir akımdır. Maker Hareketi öncülerinden Dale Dougherty’nin tanımına göre; maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Maker hareketi okul kültürü içine yerleşerek yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi-donanım ve eğlenceli bir ortam yaratır. Eğitime yeniden enerji vermek için en ideal ortamlar maker alanlarıdır (makerzone). Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir.

Vizyonumuz

  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamasına öncü olmak,
  • Öğrencilerin patentli ürünler geliştirme girişiminde olmalarını sağlamak,
  • Maker hareketinin okulumuzda yaygınlaşmasını sağlamak,
  • STEM uygulamalarıyla öğrenme bütünlüğünü teknoloji ile desteklemek.

Dalton Makers’ın Amaçları

Temel amacımız, öğrencilerin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken eleştirel düşünme ve problem çözme, hayal etme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcılık ve inovasyon, işbirlikçi çalışma ve liderlik, iletişim gibi 21.yüzyıl beceri ve yetkinliklerine erişmesini desteklemektir. Dalton’da akademik başarının temelinin öğrencilerin bu becerilere sahip olabilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bunun için eğitimi klasik sınıf anlayışından çıkararak öğrencilerin kendilerini daha özgür hissettikleri bir ortamda zihinlerini özgürleştirmelerini ve öğrencilerimizin patentli ürünler geliştirerek henüz üniversiteye gitmeden uzmanlıklarını ispatlamalarını hedefliyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

Spor derslerinde klasik beden eğitimi derslerinin yanı sıra öğrencilerimiz basketbol, judo ve yüzme çeşitli spor branşlarında da eğitim verilmektedir. Spora ve sporcuya büyük önem veren Dalton’da,  sağlıklı bir fiziksel gelişim ve bilinç geliştirmesi; disiplinli olma, sağlıklı bir yaşam sürdürme, yaşam boyu sürecek bir spor kültürü edinmesi amaçlanır. Spor dalları ile ilgili temel bilgiler verilir. Yarışmalar, turnuvalar ve takım çalışmaları düzenlenir.

GÖRSEL SANATLAR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü ilke edinen Dalton College, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında sanatsal faaliyetlerini de destekler. Öğrencilerimizin, sanatı ve sanat eserlerini her zaman önemsenecek değerler olarak benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen her şeyi estetik değerleri ile görmesini, her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını hedefleriz.

MÜZİK

Müzik dersinde amacımız: Ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olan bilinçli, kültürlü dinleyicilerin yetişmesini sağlamak; her öğrencinin bir müzik aleti çalması ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesidir.

Yaptığımız müzik etkinlikleri ile:

  • Her öğrencinin yeteneğine uygun bir enstrümanı çalma becerisini kazandırabilme,
  • Her öğrencide enstrüman çalma isteğini yaratabilme,
  • Öğrencinin müzik yoluyla iyiye, güzele yönelmesini ve iyi alışkanlıklar edinmesini sağlama,
  • Nitelikliyi niteliksizden ayırt edebilen bilinçli dinleyiciyi yetiştirebilme,
  • Yaratıcı müzik çalışmalarıyla müzikteki yaratıcı gücü geliştirme,
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müzikte kullanabilmeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Okulumuzda müzik derslerinde bireysel enstrüman eğitimi verilmektedir. Öğrenci yeteneği ve isteği doğrultusunda keman, piyano, gitar, ritim branşlarından birini seçerek müzik eğitimine devam etmektedir. Okulumuzda her yıl düzenlenen Müzik Gecesi, törenler ve etkinliklerde öğrencilerin çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlanmaktadır. Müzik eğitimi sürecindeki aktivitelerimiz, öğrencilerimizin mutlu ve başarılı bireyler olmalarına, bununla birlikte akademik başarılarının da yükselmesine etki etmektedir.