Yabancı Diller Bölümü

Dalton College’da İngilizce dil müfredatı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi üzerine temellendirilmiştir.

2. yabancı dil olarak öğrencilerimize ilkokul ve ortaokulda Almanca; lisede ise Almanca ve İspanyolca seçenekleri sunulur. Haftada 12 saat İngilizce dersi gören öğrencilerimiz, kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında yoğun İngilizce eğitimiyle ‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’ alanlarında tam yetkinliğe kavuşmayı hedefler.

Kullanılan ders kitapları ve eğitim materyalleri uluslararası düzeydedir ve çağdaş eğitim teknolojileriyle desteklenmektedir.

Dalton Eğitim Modeli’nin en temeli olan ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ dil eğitiminde de vazgeçilmez yöntemlerimiz arasındadır. Native Speaker Öğretmenlerimiz ile konuşma pratiği yapan öğrencilerimizin, sosyal ve akademik ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri sağlanır.