• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

İlkokul

Çağımızın ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak hazırlanan ders programlarımızda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü müfredat programını temel olarak uygulamakla beraber, bu programı destekleyen yardımcı unsurlara da yer verilmektedir.

Derslerimiz sırasında öğretmenlerimiz, görsel ve işitsel öğrenmeye önem vererek sınıf ortamında bilgisayar teknolojilerinin bizlere sunduğu tüm imkanları en etkin biçimde kullanmaktadır.

Öğrencinin kendisinden bir şeyler kattığı, merak ve ilgisinin canlı tutulduğu derslerde daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. Derslerimizi modern bakış açısıyla daha eğlenceli hale getirme amacındaki eğitim yaklaşımımız aynı zamanda bilgiden ve eğitim disiplininden taviz vermemeyi esas almaktadır.

Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, sağduyulu, sosyal olay ve olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, fikir ve çalışmalarını etkili bir şekilde sunabilen kendine güvenli bireyler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusundaki eğitim stratejimiz; öğrencinin merkezde olduğu öğretmenin ise ‘aktarıcı öğretmen’ olmaktan çok bilgiye ulaştıran bir “rehber öğretmen” olması gerektiği gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir.