• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Matematik

Teknolojinin çok hızlı ilerlediği ve buna bağlı olarak toplumsal gelişim ve değişimin her an hissedildiği günümüzde matematik bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum göstermelerini, matematiğin hayatın bir parçası olduğu gerçeğinin farkına varmalarını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda; öğrencilerimizin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, matematiksel düşünce becerileri kazanması, matematiksel dili etkili biçimde kullanması için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar yapılırken geleneksel matematik öğretiminin yanında günümüz teknolojileri kullanılarak teorik ve pratik arasında güçlü bir bağ kurulmasına önem verilir.

Bu çerçevede öğrencilerimizin aşağıdaki süreçleri yaşamaları güçlü ve derin matematiksel anlamlar geliştirmelerine yardımcı olacaktır:

  • Merak, sebep - sonuç dahilinde sorgulama ve keşfetme,
  • Değişkenler arasındaki ilişkileri gözlemleme,
  • Özel durumlardan hareketle genellemelere ulaşma,
  • Matematiksel yapıların ortak özelliklerinden yola çıkarak soyutlama yapma,
  • Verileri sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama,
  • Matematiği, modelleme ve problem çözme sürecinde aktif olarak kullanma,
  • Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme,
  • Ulaşılan sonuçları matematiksel dilde ifade etme, gerekçelendirme ve paylaşma,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif olarak yararlanma.

Hedeflerimize ulaşabilmek için:

Derslerimiz sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak uygulamalı olarak yapılır. Eğitim teknolojilerinden yararlanılarak öğrencilerin hem soyut hem de somut olarak gelişmeleri sağlanır.

Geometri dersleri ispat teknikleriyle birlikte işlenerek öğrencilerin aksiyomatik geometri bilgisine sahip olmaları sağlanır. Bunun yanında dinamik geometri programları kullanılarak öğrenciye farklı bakış açıları kazandırılır.

Belli aralıklarla yapılan kazanım değerlendirme ve ünite değerlendirme testleri ile öğrencilerin eksiklikleri belirlenip bu eksiklikler doğrultusunda ek çalışma yapılır.

Matematiğe karşı ilgili öğrenciler proje çalışmalarına ve ulusal ve uluslararası yarışmalara yönlendirilir ve kulüp çalışmalarıyla bu öğrencilerle ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapılır.