• Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Eğitim Programları

Dalton Eğitim Modeli ile öğrencilerin sorumluluk alabilmeleri sağlanır. Her öğrencinin özgür bir ortamda kendini ve etrafını keşfetmesi desteklenir.

Çocukların merakı desteklenirken özgüvenleri yaratıcı düşünceleriyle harmanlanır. Öğrencilerimiz beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri, fiziksel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamlarda eğitim alırlar. Öğrencilerimizin kendine özgü gelişimsel hızı, ilgi alanları, ihtiyaçları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak programlarımız şekillendirilir.

Öğrencilerimiz bazen oyun oynayarak, bazen deney yaparak, bazen yaratıcı drama etkinliği ile bazen de sanatsal bir faaliyet ile yaşayarak ve yaparak öğrenirler. Okulumuzda anaokulu müfredatına ilave olarak programımızda yer alan derslerimiz;

• İngilizce
• Phonics
• Almanca
• Fen (çift dilli)
• Ekoloji (çift dilli)
• Robotik kodlama
• STEM
• Yüzme
• Temel hareket eğitimi
• Felsefe – P4C
• Yaratıcı drama
• Akıl oyunları
• Müzik - Orff • Görsel sanatlar

Anaokulumuzda İngilizce-Türkçe olarak Bilingual (Çift Dilli) program uygulanır. 5 yaş grubundan itibaren öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca da öğrenmeye başlar. Çocukluk çağının en önemli aktiviteleri arasında yer alan oyun doğru kullanılarak öğrenim süreci boyunca kilit rol oynamaktadır.Serbest, yapılandırılmış ve kurallı oyunlarla öğrencilerimiz, keşfetmeyi, hayal güçlerini zenginleştirmeyi, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Oyun temelli eğitim hayatın ilerleyen dönemindeki öğrenmeler için esneklik arttıran ve potansiyel geliştiren bir beyin yaratır.

Oyun ile verilen okul öncesi eğitimlerimiz tüm gelişimsel alanları destekleyen eğitimlerdir. İlkokula hazırlık programımızda öğrencilerimizin motor becerilerini geliştirmek için çeşitli sanatsal ve eğitsel faaliyetler yapılmaktadır. Okuma yazmaya hazırlık kapsamında kalem tutma, eşleştirme, gruplama, sayma, işitsel çalışmalar ve öz bakım becerilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.