Cambridge International

Neden Cambridge Uluslararası Programı?

Eğitimde en iyi olma amacıyla yola çıkan, öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla global ölçekte kabul görmüş bir eğitim sistemi olan Cambridge Uluslararası Programı; aşamalı ve esnek müfredat programını kapsamlı ve destekleyici ders materyallerini öğrencilere ulaştırarak dünya vatandaşı yaratmayı hedefler. Cambridge Uluslararası Programı ile; dünyayı tanıyan, birbirlerini anlayabilen, manevi değerlerinin farkında olan, dünyanın saygın üniversitelerinin aradığı kriterlere uygun bir anlayışla yetişen ve bu üniversitelere koşulsuz kabul edilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Dünyanın en mutlu çocuklarını yetiştirme amacıyla yola çıkan Dalton College, 21. yüzyıl dünyasında iletişim kanallarını doğru ve verimli kullanabilen, fikirlerini ana dilin yanı sıra öğrendikleri yabancı dillerde de rahatça ve doğru ifade edebilen, olaylara ve durumlara eleştirel şekilde yaklaşabilen, bilgiyi beceriye çevirebilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu hedeflerimizden hareketle, 2018-2019 eğitim öğretim yılında başvuru yaptığımız Cambridge Uluslararası Programı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınan onayla okullarımızda uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.

Cambridge Eğitim Sistemi

Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan ve 10.000’den fazla okulda uygulanan Cambridge Uluslararası Programı Dalton College hedefleriyle birebir uyum gösterir biçimde; öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkı sağlayacak niteliklere sahiptir. 

CAMFLIC

Cambridge Framework for Life Competencies in Education 

21. yüzyıl öğrencilerinin sahip olmaları gereken beceri ve yeterlilikleri belirlemek için yola çıkan Cambridge University Press, öğrencilerin yeterlilik ve becerileri öğrenme basamaklarında farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Bu farklılıklar baz alınarak oluşturulan CAMFLIC programı Dalton College’da uygulanmaktadır. 

CAMFLIC sistemi; günümüzde öğrencilerin ihtiyaç duydukları yeterliliklerin geliştirildiği ve temelinde İngilizce olan farklı yaklaşımların birleştirildiği bir gelişim programıdır. 20. yüzyılın eğitim sistemi verilen bilgi ve talimatları uygulamak üzerine kurulu iken 21. yüzyılda becerilerin temel alındığı, iletişim kurabilme, öğrenmeyi öğrenebilme, eleştirel düşünebilme, sorgulama ve liderlik becerileri üzerine kuruludur. 

Global iletişim ve dönüşümlü düşünme becerileri kazandırmak amaçlı uygulanan Cambridge Camflic programı ile öğrencilerimiz sadece İngilizce becerilerini geliştirmek ile kalmayıp dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.

Daha detaylı bilgi almak için Cambridge International'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz. https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/benefits-of-a-cambridge-education/