Özel İzmir 1919 Okulları Covid-19 Protokolü Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

  • Özel İzmir Bin Dokuz Yüz On Dokuz Okulları

Eğitim Programları

Okullarımızda, ülkemizdeki tüm ortaokullar için öngörülen ulusal programın içeriği esas alınır ve “Öğrenmeyi öğrenen öğrenci” yetiştirebilmek amacıyla uluslararası eğitim modellerinden kurumsal ilkelerimize uyan iyi örnekler özgün programımıza dahil edilir.

Ortaokulun başlangıcı olan 5'inci sınıftan itibaren öğrenme ortamlarını düzenlemek amacıyla yeni sınıflar oluşturulur. Bu sınıflar oluşturulurken öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek bir düzenleme yapılır. Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitilerek ulusal sınavlarda başarılı olacak düzeyde sağlam bir altyapı edinirler.

Dalton College hedefleri doğrultusunda; 

  • “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda kendisinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı, öğrenme sevgisi güçlü, yaşam boyu öğrenen ve öğrendiklerini yaşama aktarabilen,
  • Bilgiye ulaşma yollarını bilen,
  • Aklın ve bilimin ışığında düşünen ve sorun çözme becerilerine sahip,
  • Çevre bilinci gelişmiş,
  • Ulusal ve evrensel değerlerin farkında ve dünyaya bu anlamda katkı sağlayan,
  • İçinde yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarına duyarlı,
  • Yeni bilgi ve deneyimler karşısında kendisini değiştirebilme gücü kazanmış, kendine güvenen,
  • Entellektüel beğenileri gelişmiş, dünya insanı olacak bireyler eğitmek” amaçlanır.