Dalton College

site menu

Yabancı Dil Eğitimleri

Çok hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasının odağı bugünün ve geleceğin insanıdır. Bu sebeple 21.yüzyılın öğrenen profili eğitim modellerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmelidir dolayısıyla Dalton’da en başarılı eğitim modeli ile İngilizceyi öğrenenin ilgi ve istekleri doğrultusunda güncelleyerek çoklu ve özelleştirilebilir bir müfredatla sunuyoruz. Dalton okulu öğrenmeyi sürekli devam eden bir süreç olarak tanımlanır ve bu süreklilik sosyal hayatımızla ne kadar bağdaşırsa öğrenmenin o kadar kalıcı olduğu kabul edilir.

Dalton ‘da İngilizce eğitimi öğrenenlerin dil geçmişi temel alınarak güncellenmiştir. Farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak yabancı dilde alıcı ve üretken iletişim yöntemleri kullanılarak dile akıcılık hedeflenir. İngilizce öğretiminde dramayı kullanmak, öğrencinin öz fikirlerine, duygularına ve düşüncelerine gerçek bir iletişim becerisinin gelişmesini sağlar. Öğrencinin dili teoride değil pratikte kullanabilmesini sağlar. 

Dolayısıyla pratik öğrenimin ön planda tutulduğu bir plan uygulanır. Drama destekli eğitim, öğretmenlere öğrenci odaklı aktiviteler sunarak öğrencilerin İngilizce öğrenmede aktif birer birey olmalarına olanak sağlar. Yenilikçi drama pek çok duyuşsal ve bilişsel alana hitap etmesi nedeniyle öğrenciyi dili aktif kullanmaya teşvik eder öğrenci de dil becerisini geliştirir. 

Dalton Lisesinde İngilizce dil yeterlilik seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak dünyada pek çok üniversite tarafından kabul gören ve Avrupa Dil Portfolyosu’nda sözü edilen Dil Pasaportu için başarılı olunması gereken Cambridge, TOEFL, IELTS sınavlarında öğrencilerimiz kazandıkları sertifikalar ile aldıkları dil eğitiminin ne kadar üst seviyede olduğunu da belgelemektedirler.