Dalton Eğitim Modeli

Dalton Eğitim Modeli, çocukların merak ve keşfetme duygularını harekete geçirmeyi hedefler. Çocuklara birey olma, bağımsız ve aynı zamanda takımla çalışabilme, kendi kararlarını kendi verebilme gibi önemli beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu sosyal becerileri edinirken de çocukların öz disiplinlerini kaybetmemeleri için aradaki hassas dengeyi korumayı ilke edinir. 

Bağımsızlık teşvik edilirken öğrencinin sosyal becerileri ve başkalarına karşı sorumluluk duygusu arttırılır. Öğretmenler ve öğrenciler zihni, beden ve ruhu geliştiren bireyselleştirilmiş hedefler doğrultusunda birlikte çalışırlar. Öğretmenler, öğrencilere kılavuzluk ederek klasik öğretmen kalıbını yıkarlar. Geleneksel, katı sınıf-okul öğretim sisteminin aksine öğrenci merkezlidir. Öğrenme hızını öğrencinin gerçek yeteneklerine göre ayarlamayı mümkün kılar. Çocuklarda benlik saygısı oluşturur, güven ve bağımsızlığı öğretir. Sorumluluk, eylemdeki tutarlılık, en iyi en basit çalışma yöntemlerini araştırmayı destekler. Ödev niteliğindeki görev, etkin bir şekilde öğrencinin kararlaştırılan bir zaman çerçevesinde bitirilmesi gereken bir çalışmayı tanımlayan, öğrenci ve öğretmen arasındaki bir öğrenme sözleşmesidir. Tüm bu süreçte, ebeveynler ile yakın bir destek ilişkisi gerçekleştirilerek okul-öğrenci-aile iş birliği yakalanmış olur.

Daha detaylı bilgi almak için Dalton International sayfasını ziyaret edebilirsiniz. https://daltoninternational.org/nominated-members/