Dalton College

site menu

İnovatif Öğrenme Programları

Dünyanın globalleşmesi ve teknolojinin gelişmesiyle toplum ihtiyaçlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için birçok sektörde yenilikçi yöntemlerle cevaplar bulunmaya çalışılmıştır. Okulumuzda verilen inovatif eğitim programları öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri yanında onların yaratıcılıklarını farketmelerinin anahtarıdır. Alınan bu eğitimler ışığında öğrencilerimizin problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olması hedeflenmektedir.