Dalton College

site menu

İlkokul Eğitim Anlayışımız

İlkokul dönemi bireylerin beceri ve tutumlarını kapsayan akademik bilgi temellerinin atıldığı en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde bireylerde öğrenci kişiliği oluşmaktadır. Bu temellere dayanarak okulumuzda verilen ilkokul eğitim programımız; öğrencilerin öğrenmeye motive edilerek, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Dalton Eğitim Modeli esasıyla oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında çok yönlü bireysel yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmak için eğitimlerimiz oyunlar ve aktivitelerle somutlaştırılmıştır.

EĞİTİMDE 100 YILLIK ANLAYIŞIMIZ

1919’dan bu yana dünyanın dört bir yanında yetiştirdiğimiz başarılı öğrencilerden aldığımız deneyime dayanarak şimdi Türkiye’de geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de Dalton Modeli esaslı modern eğitim yöntemlerimiz öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz yalnızca akademik anlamda başarılı değil aynı zamanda okulda ve toplumda sosyal sorumluluklarının farkına varmış bireylerdir.Sınıf ortamında öğrencilerle bireysel çalışmanın yanı sıra küçük gruplar halinde çalışmalara da önem verilir. Öğrenciler yaşıtlarıyla uyum içerisinde kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirir. Farklı yaştaki öğrencilerin de birlikte çalışmaları esastır. Üst sınıf öğrencileriyle alt sınıf öğrencileri proje bazlı çalışmalarda koordineli işbirliği yaparlar.