Başvuru için formu doldurunuz

image

Dalton College İzmir

EĞİTİMDE 100 YILLIK FARKIMIZ

1919’dan bu yana dünyanın dört bir yanında yetiştirdiğimiz başarılı öğrencilerden aldığımız deneyime dayanarak şimdi Türkiyede geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de Dalton Modeli esaslı moden eğitim yöntemlerimiz öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

DALTON EĞİTİM MODELİ

Dalton planı öğrencilerin bireysel çalışmalarına dayanmaktadır. Geleneksel, katı sınıf-okul öğretim sisteminin aksine öğrenci merkezli bir plandır. Öğrenme hızını öğrencilerin gerçek yeteneklerine göre ayarlamayı mümkün kılar. Çocuklarda benlik saygısı oluşturulur, güven ve bağımsızlığı öğretir.

EĞİTİM DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk
İş Birliği
Özgürlük
Bağımsızlık
Yansıma

Uluslararası Çift Diploma


Dünya genelinde anlaşmalı olduğumuz kurumlar ile birlikte yürütülen çift diploma çalışmamızla okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin uluslararası bir kariyer ile üniversite hayatlarına başlamaları amaçlanmıştır. %100 akademik entegrasyonun sağlanması için öğrencilerimiz online ve örgün ek ders eğitimleri alarak tam akredite olmuş tüm Avrupa’da geçerli diploma alabilmektedirler.

YABANCI DİL EĞİTİMLERİ

Dalton ‘da İngilizce eğitimi öğrenenlerin dil geçmişi temel alınarak güncellenmiştir. Farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak yabancı dilde alıcı ve üretken iletişim yöntemleri kullanılarak dile akıcılık hedeflenir. İngilizce öğretiminde dramayı kullanmak, öğrencinin öz fikirlerine, duygularına ve düşüncelerine gerçek bir iletişim becerisinin gelişmesini sağlar. Öğrencinin dili teoride değil pratikte kullanabilmesini sağlar.

EĞİTİMDE 100 YILLIK FARKIMIZ

21.Yüzyılda inovatifleşmeyle birlikte dijital bir çağa geçiş yapılmıştır.Okulumuz bu bilişim çağında tüm yeniliklere ayak uyduracak şekilde kendini güncellemeyi başarmıştır.
STEM
D-CODING
DALTONLINE
DALTON ROBOTIK

YAZ VE KIŞ OKULLARI

Öğrencilerimiz yurt dışı yaz ve kış okulu faaliyetlerine katılarak öğrendikleri diller üzerine pratik yapma imkanı bulurlar. Aynı zamanda lise son sınıf eğitimlerini Hollanda ve İngiltere’de tamamlama şansına sahiplerdir.