Dalton College

site menu

DALTON ULUSLARARASI EĞİTİM OFİSİ

  Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sosyal ve akademik yönlerden dünya vatandaşı olmaları ve uluslararası anlamda kendilerini ifade etmeleri için en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. DUEO yalnızca uluslararası okul ve kurumlarla partnerlik yapmayıp direk uluslararası bağlantılı çalışmaktadır. Çift Diploma Projeleri Avrupa Birliği Projeleri (Erasmus+) ,öğrenci değişim programları, Dalton Integration One Plus Programı, yaz ve kış okulları, Birleşmiş Milletlerin Eğitim Simulasyonu organizasyon ve entegrasyon süreçlerini gerçekleştir.

  • Dünya ve Türkiye’deki Dalton Okulları’nın uluslararası stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Yurtdışındaki üniversite ve kurumlarla ikili ve çok taraflı ortaklıkların geliştirilmesi

DALTONLINE UNITED CLASS PROJECT 

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yüksek ivmesi içinde yaşadığımız bu çağda Daltonline United Class Project ile uzakları yakınlaştırıyoruz. Proje derslerinde Dünya’daki diğer Dalton Okulları’nın sınıflarıyla online bağlantı kurarak uluslararası bir platform oluşturuyoruz.

  D-EXCHANGE ONE PLUS 

Dalton Okulları 1919’dan beri uluslararası çeşitliliğin, topluluk hissi ile hareket etmenin ve farklı kültürlerle işbirliğinin önemine inanmaktadır. Bu program dahilinde öğrencilerimiz 12. Sınıf eğitimlerini İngiltere ve Hollanda’da tamamlama olanağına sahiplerdir. Öğrencilerimiz bu sayede İngilizce bilgilerini geliştirip, farklı kültürlerle bir arada yaşama fırsatı elde edip hayatlarına farklı bakış açışları getirebilmektedir. Ayrıca üniversiteye yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize DUEO uluslararası danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 D-INTER COMMUNAL PROJECTS

Dalton College çağdaş, bilimsel ve inovatif gelişmeler ışığında çalışmalarına ağırlık vererek üretmeyi bilen, analiz ve sentez yapabilen imkanlarını etkili ve ekonomik kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  • Uluslararası projeler ve dil yetkinliğine ulaşmış öğrencileriyle tüm dünyadan yaşıtlarıyla bir araya gelip iletişim kurarak bir ağ oluşturur. 
  • Kurulan bu network ağı kültürlerarası iletişimi kuvvetlendirdiği gibi dünya sorunlarına farklı açılardan bakmayı kazandırır. 
  • Dalton College dünyanın en gözde üniversiteleri, eğitim şirketleriyle işbirliği içindedir. Böylece dünyadaki en son gelişmelerden en hızlı şekilde faydalanır. 

 DÜNYADAKİ DİĞER DALTON OKULLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Dalton İzmir 1919 Koleji dünyada hızla artan diğer Dalton Okulları’yla sürekli iş birliği içindedir. Dünya’nın globalleşmesine bağlı olarak teknolojik ve kültürel değişimler insanlığın temel ihtiyacı olan eğitime de yansımaktadır. Bu neden de bu gelişmelere çok yönlü bir bakış açısıyla cevap verebilmek için tüm Dünya’daki Dalton Okulları işbirliği içerisindedir. Bu işbirliğini güçlendirmek amacıyla her yıl bir Dalton Okulunda ‘’ULUSLARARASI DALTON OKULLARI KONFERANSLARI’’ düzenlenmektedir.

 YURTDIŞI ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Dünya genelinde anlaşmalı olduğumuz kurumlar ile birlikte yürütülen çift diploma çalışmamız ile okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin uluslararası bir kariyerle üniversite hayatlarına başlamaları amaçlanmıştır. %100 akademik entegrasyonun sağlanması için öğrencilerimiz online ve örgün  ek ders eğitimleri alarak tam akredite olmuş, tüm Avrupa’da geçerli diploma alabilmektedirler.