Dalton College

site menu

Eğitim Anlayışımız

 Her bir öğrencinin bireysel ve bilişsel farklılıkları gözetilmektedir. Öğretmenlerimiz yön verici bir rehber konumundadır. Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmektedir. Öğrencilerimizin gelişimi dönüt sistemi ile takip altına alınır. Öğrenci takip sistemi ile düzenli aralıklarla öğrenciye profesyonel destek sağlanır. Öğrencilerimizin bağımsız ve ortak çalışma yetisi geliştirilmektedir ve yaşam boyu öğrenme hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz bu eğitim süresinde sorumluluk almayı öğrenmektedir. Dil öğreniminde alıcı ve üretken dil becerileri desteklenmektedir.  Ortaokul, çocukluk ile ergenliğin arasında bir geçiş dönemidir. Bu hassas dönemde çocukların bilişsel süreçlerini doğru yönlendirerek onların hem akademik hem de beceri düzeylerini geliştirmek bizler için oldukça önemlidir. Amacımız 21.yy’nin getirdiği yetkililiklere ve evrensel bakış açısına sahip, dünya ile entegre olmuş, lider karakterli bireyler yetiştirmektir.

 Dalton College ortaokul öğrencileri kendinin ve yetkinliklerinin farkında olan, empati yeteneği gelişmiş, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bilinçlenmiş, bilime ve sosyalleşmeye önem veren, gerektiğinde iyi bir takım oyuncusu veya liderlik vasfı taşıyan, disiplinli bireyler yetişmesine öncülük etmektedir.

  • Dalton Ortaokulu'nda öğrencilerin eğitimleri boyunca gereksinimleri olan bilgi ve beceriler sıkıcı ve kalıplara boğularak verilmez.
  • Dalton Okulu sanatı ve bilimi aynı çatı altında buluşturup yeni kökler salmayı amaçlar.
  • Dalton Okulu öğrencisi dünyaya ve bilime geniş açıdan bakabilen ve aynı zamanda alanlarında derinleşmeyi sağlamayı hedefler.
  • Dalton Okulu öğrencisi araştırmayı sever, farklılıklara açıktır ve fikirlerini savunma yeteneği gelişmiştir. 
  • Dalton Okulu’nda vizyonu geniş, iletişim özellikleri güçlü mezunlar verilerek lise kademesine geçiş yapılır. 
  • Dalton öğrencisi sözlü ve yazılı iletişimde İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanır ve öğretme-öğrenme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesinde çağdaş iletişim teknolojilerinden faydalanır.