Dalton College

site menu

Anadolu ve Fen Lisesi

 Dalton College’da öğrencilerimizin zekâ ürünü yaratıcılıkları ve esnek düşünebilme yetileriyle kazandığı bireysel bağımsızlıkları ve aynı zaman da sorumluluk farkındalığı, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliği konusunda bilinçli adımlar atarak yüksek nitelikli insan yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.  Teorik ve bilimsel eğitime kadar temel beceri ve yetkinliklerin benimsenmesini öne çıkarmak varoluş amaçlarımızdan birisidir. Öğrencilerin pasif bir şekilde sadece ders dinlediği ve öğretmenlerin ders anlattığı bir öğrenim ortamı yerine, öğrencilerin aktif rol aldığı, karşılıklı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı öğrenim yöntemleri benimsenmiştir.

 Lise eğitimlerinde bilgisayar teknolojileri çağın gereksinimlerine uygun şekilde kullanılır, sürekli değerlendirme ile öğrenci gelişimleri takip altına alınır,  bilgi güncel teknolojiler ve en popüler eğitim materyalleri ile donanmış çağdaş öğrenme ortamlarında sunulmaktadır.projeler grup çalışmaları ile öğrencinin hem bağımsız hem ortaklaşa çalışma yapması desteklenir.  Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitim ile akademik başarılarının başlangıcı olan üniversite hayatlarına geçişte en doğru seçimi yapabileceklerdir. Sınıf mevcudu öğrencinin öğrenme sürecindeki verimliliğini en üst düzeye taşıyacak şekilde az tutulmuştur, bu sayede öğretmen öğrenci ile daha rahat iletişim kurarak aktif eğitim yöntemlerini kullanabilmektedir.