Dalton College

site menu

Dalton Eğitimi Dünya çapında başta Amerika olmak üzere İngiltere, Hollanda, Belçika, Kanada, Almanya, Japonya, Çin , Kore gibi pek çok ülkenin farklı şehirlerinde 200’den fazla okulu olan ve adını da ilk kez uygulandığı Dalton kasabasından alır.


Dalton eğitime yapılmış bir devrim niteliği taşımasıyla kısa sürede öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük oranda kabul gördü. Eğitimde öncü lider, tanınmış bir dahi ve sayısız ödülün sahibi Helen PARKHURST bu eğitim modelinin kurucusudur. Helen Parkhurst daha 17 yaşındayken olağanüstü kabiliyeti kısa sürede fark edildi ve eğitimde diğer bir öncü lider olan Maria Montessori ile bir yıl İtalya’da çalışmalar yaptılar ve Helen Parkhurst Montessori’nin de en gözde öğrencilerinden biri olmayı başardı. ABD’de Montessori’nin konferanslarına davet edildi ve sonrasında Parkhurst tüm ulus çapında Montessori okullarında eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda katkıda bulundu. O günlerden itibaren eğitimde çığır açmayı hedefleyen Parkhurst Dalton Planını ilk kez 1908 yılında ortaya koydu.

Dalton Planı ile ilgili 1919 yılında Amerika’da Massachusetts eyaletinin Dalton kasabasında küçük bir lisede çalışmalar başlatılmış ve öğrenme eğitim sürecine dahil edilerek bilgiyi kalıcı hale getirdiği için ilk etapta ‘’Children’s University‘’ olarak tanındı. 1922 yılında ise olarak isim değişikliği yapılarak ‘’The Dalton School‘’ adını aldı.

1926 yılında da tamamen Dalton Laboratuar Planının uygulandığı bir okul haline geldi.Bu plan öğretmen ve öğrenciler tarafından oldukça benimsenerek geniş bir kitleye yayıldı. Parkhurst daha sonra ‘’Education on the Dalton Plan‘’ Dalton Planında Eğitim adlı kitabını çıkardı. İnsan Hakları Bildirisi’ne büyük katkılar sağlayan Eleanor Roosevelt bu eğitim planının en büyük savunucularından biri oldu. 1900’lü yıllardan bu yana uygulanan ve her yıl sayısına yenilerini ekleyen bu eğitim sisteminin güvenilirliği dünyanın dört bir tarafında mezun olduktan sonra kendini gerçekleştiren bireylerce kanıtlandı.

Dalton Eğitimi çocuklara birey olma,bağımsız aynı zamanda takımla çalışabilme, kendi kararlarını kendi verebilme gibi önemli beceriler kazandırarak merak ve keşfetme duygularını harekete geçirmeye teşvik eder. Bu sosyal becerileri edinirken de çocukların öz disiplinlerini kaybetmemeleri için aradaki hassas dengeyi korumayı amaçlar.

Dalton eğitiminde öğretmenlerin birer yönlendiren olmasını hedeflenir ve sınıflarda her bir ayrıntı çocukların öğrenme ortamlarını en verimli hale getirecek şekilde oluşturulur. Dalton’da öğrencilerin bireysel ve grupla çalışmaları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenerek iyi bir eğitim verilir. Çocuklar merak ederek araştırıp, araştırarak keşfetmenin mutluluğunu yaşarlar.

Biz de Dalton Eğitimi’nin Türkiye’de mutlu bireyler yetişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Kurumumuzda Dalton felsefesini yaşatarak keşfetmenin zevkini öğrenmeyle harmanlayıp başarmanın mutluluğunu ortak paydada buluşturuyoruz Dalton ailesi olarak bizler eğitime yeni bir ivme kazandırarak, yarınlar için yetişecek liderlerin tohumunu toprağa atıyoruz.