Dalton College

site menu

Öğrencilerimizin uluslararası kariyere sahip olmaları için verdiğimiz yabancı dil eğitimleriyle onları bir adım öteye taşıyoruz.

Geleceğin liderlerini yetiştiren Dalton College öğrencilerinin dil eğitimi alanında desteklemek amacıyla tecrübeli ve alanında uzman eğitim kadrosuyla ortaokul kademesinde İngilizce ve Almanca dillerinde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bunun dışında bir çok branş dersi İngilizce ile desteklenmektedir.

İNGİLİZCE

Yabancı dil eğitimlerimizde, farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak yabancı dilde alıcı ve üretken iletişim yöntemleri kullanılarak dile akıcılık hedeflenir. İngilizce öğretiminde dramayı kullanmak, öğrencinin öz fikirlerine, duygularına ve düşüncelerine gerçek bir iletişim becerisinin gelişmesini sağlar. Yenilikçi drama pek çok duyuşsal ve bilişsel alana hitap etmesi nedeniyle öğrenciyi dili aktif kullanmaya teşvik eder. Rol oynama etkinliği, öğrencinin kendi kendini ortaya koymasını sağlar ve uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi akıcı kullanmaya motive eder. Yabancı dil programımızda CEFR kriterleri dikkate alınmaktadır ve öğrencilerin dil yeterlilikleri belli dönemlerde düzeylerine göre farklı sınavlara tabi olurlar. İçeriği zenginleştirilmiş ve uluslararası geçerliliğe sahip belgeler ile de yabancı dil yeterliliklerini tüm dünyada kanıtlamış olurlar. Dalton okulunda İngilizce sadece ders saatleri içinde verilen bir zorunluluğun ötesine taşınır. Ulusal ve uluslararası birçok farklı aktivite düzenlenir veya ev sahibi olan ülkelere ekipler giderler.Uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından tespit edilmektedir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler öğrenciye özgü etkinliklerle giderilir.

ALMANCA

Dalton College ilkokulunda ikinci yabancı dil Almanca ile devam etmektedir. 2. yabancı dil öğrenimi ile öğrencilerin bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme becerileri desteklenmektedir. İkinci yabancı dilde de bilimsel ve eleştirisel düşünme yeteneklerine sahip, teknolojik ve bilimsel değişmelere ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz Almanca eğitimi alma yolunda, iletişimsel bağlamda Almancayı yazılı ve sözlü olarak kullanırken doğru ve etkin bir şekilde öğrenirler.  Öğrencilerin gelişimleri ve öğrenmeleri sürekli olarak izlenir, öğrenimi planlama ve değerlendirmek amacıyla farklı ölçe ve değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır.