Dalton College

site menu

Dalton Eğitim Modeli Dünyanın 200’den fazla şehrinde uygulanmakta olan bir eğitim modelidir. Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bu modelde kalıplaşmış kavramlara yer yoktur. Bu modelde klasik sınıf kavramı, yerini laboratuvarlara terk etmiştir. Öğrenci, öğrenme sürecinde aktif rol alır; kendi kapasitesinin farkına varır; neyi ne kadar öğreneceğine karar verir ve danışman öğretmeniyle birlikte gelişiminin çizgisinin yükseldiğini görür.

ÖZGÜR ÖĞRENME ORTAMLARI

Çocukluktan itibaren keşfederek ve yaşayarak öğrenmenin bilgiyi sağlamlaştırdığı artık toplumda herkes tarafından bilinmektedir. Hatta öğrenme işlemi gerçekleşirken ne kadar çok duyu organı sürece dâhil edilirse bilgi o kadar kalıcı hale gelmektedir.

Özgür ve bağımsız çalışma çocuklara sorumluluk kazandırmada büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle Dalton Eğitim Modeline göre özel hazırlanmış sınıflarımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarını öne çıkararak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik edecek şekilde tasarlanmıştır.

İŞ BİRLİĞİ TEMELLİ ÖĞRENME

Globalleşen dünyada grup çalışmalarının eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Grup çalışmalarında öğrencilerimiz sınıf içinde diğer arkadaşlarıyla fikirlerini paylaştıkça toplumda uyum sağlamayı öğrenirler. Ekip içinde çalışan öğrenci birlikte hareket etmenin önemini farkına vararak ve iletişimi güçlü, sosyal bir birey olmanın yetisi ile önündeki engelleri yıkmış olmaktadır.

 Özgür öğrenme ortamları çocuklara öğrendikleri akademik bilgileri pratikleştirme fırsatı sunmaktadır.