Dalton College

site menu

KODLAMA VE WEB TASARIMI

Öğrencilerin aynı hızda öğrenmesinin mümkün olamayacağı durumlarda kodlama oyunları yardımı ile öğrenme süreci hızlandırılır. Kimi zaman bireysel kimi zamanda grup halinde çalışılıp, içsel motivasyonları yükseltilirken konu da en verimli hale getirilir.  Yazılım ve kodlama birkaç yıl sonra endüstrinin birinci kaynağı olacağından küçük yaşlardan itibaren kodlama öğrenimini önemsiyoruz. Erken yaşlarda çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirisel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak onların bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını desteklemekteyiz. Yaratıcı fikirler oluşturan ve bu fikirlerini teknolojiden faydalanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

STEAM

STEAM derslerinde, öğrencilerin fen, mühendislik ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesinden daha fazlası amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yapılan proje sonucunda edinilen avantajların yanında öğrenciler yüksek seviye düşünme becerileri kazanmaktadır. Karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme, eleştirel düşünme ve analiz etme STEAM derslerinin önemli çıktılarıdır.  Bilingual (Çift Dilli) oluşturulan STEAM eğitimlerinde ürün ve eşyaların tasarımları incelenmektedir. İnceleme aşamasında gözlem ve analiz etme beceri edinimi hedeflenmektedir.  İncelenen tasarım baz alınarak, öğrencilerin yeni ürünler tasarlaması ile uygulama, değerlendirme ve yaratıcılık becerileri gelişmektedir. Projelerini bitiren öğrenciler tasarımlarını sınıftaki diğer arkadaşlarına göstermektedirler. Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerin özgüvenleri, konuşma becerileri gelişmektedir. 

LOOSE PARTS

Loose parts oyunları öğrencilerin atık malzemelerle kendi tasarımlarını yapma yolculuğudur. Çocuğun yaratıcı olması, “sınırların dışında düşünmesi”, oyun oynaması, oyunlarını kontrol etmesi ve oyunları kendi çıkarlarına uyarlarken çıktığı öğrenme yolculuğunda kendi yolunu bulmasını sağlar. Bu tür serbest oyunlar sayesinde çocuklar sahip olduklarını ve daha önceden bildiklerini parçadan bütüne birleştirirken yaratıcılığın sınırlarını zorlayabiliyorlar. Loose parts çocuklara hayal güçleriyle etkileşimde olabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerin materyalleri nasıl kullanabilecekleri dair sonsuz olanaklar olduğu için, yüksek düzeyde yaratıcılık ve seçim şansı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerin kendi seçtikleri materyallerle sonsuz tasarım olanağı sunulmaktadır. Hayal gücü, yaratıcılık, merak, arzu ve ihtiyaç loose parts’ın motivasyonudur.