Dalton College

site menu

21.yy’de inovatifleşmeyle birlikte dijital bir çağa geçiş yapılmıştır. Okulumuz bu bilişim çağında tüm yeniliklere ayak uyduracak şekilde kendini güncellemeyi başarmıştır. Ortaokul eğitimleri inovatif öğrenme programları, öğrencilere nesnel bakış açısı kazandırarak bilimsel sorgulama yetisini güçlendirmeyi amaçlar. Derslerimizde Dalton Eğitim Modeli teknoloji ile harmanlanarak çok yönlü ve son derece detaylı bir eğitim planlaması yapılmıştır. Bu sayede öğretim alt yapısı ve teknoloji ile öğrenme sürecini hızlandırmaktadır.

ROBOTİK DERSLERİ

Robotik eğitimlerimizle öğrencilerimize dijital okul yazarlık, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Erken yaştan itibaren Robotik eğitimleri alınması öğrencilerimizin IQ, EQ ve DQ gelişimlerini desteklemektedir. Bunun yanında algoritmik düşünce geliştirme, yaratma, tasarlama, problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. 

BİLGİSAYAR VE KODLAMA DERSLERİ

Dünyada günden güne ivme kazanan teknoloji ve bu teknolojinin üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm bu teknolojinin temelinde bilgisayar bilimleri yatmaktadır.  Öğrencilerimizin teknolojiyi üretebilecek alt yapı ve donanıma sahip olmaları ve  gelecekte daha başarılı olmaları için kodlama ve bilgisayar eğitimlerine erken yaşta başlamaları gerektiğini savunmaktayız. Kodlama  derslerimiz geleceğin dünyasında olmak isteyen ve teknolojilerin temelleri öğrenmek isteyen Dalton Okulları öğrencileri için çok önemlidir. Bilgisayar biliminin temelini öğrenen öğrencilerimiz, teknolojik hayata ve iş yaşamına daha iyi hazırlanmaktadırlar.

STEAM

Dalton College küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılık ilkesini benimseyerek, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusunu geliştirerek çözümler bulmaya odaklı bir oluşumdur. Aynı zamanda STEM okullarda müfredatın bize çizdiği sınırları aşmamız için fırsat veren bir projedir. Dahası toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün çocukları problem becerisine sahip, araştırmacı, yenilikçi , hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişirler.

Özetle bugün küçük olan öğrencilerimiz yarın büyüdüklerinde ülke ekonomisine önemli katkıları olan büyük insanlar olurlar. 

EĞLENCELİ BİLİM 

Dalton College, öğrencilerine günümüzün en modern ve vazgeçilmez unsurlarından dijital dünyayla tanıştırır. Öğrenci aldığı kodlama, robotik eğitimleriyle analitik düşünceyi pekiştirir. Ayrıca yaptığı bilimsel keşiflerle araştırdıklarını akranlarıyla paylaşmasıyla da birer bilim insanı olma özelliği taşır. Yapılan bilimsel proje yarışmalarıyla bilgilerini hayata geçirmenin eğlenceli yönünü kullanır. Yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmak için eğitimlerimiz oyunlar ve aktivitelerle somutlaştırılmıştır.