Dalton College

site menu

Öğrencilerimizin uluslararası kariyere sahip olmaları için verdiğimiz yabancı dil eğitimleriyle onları bir adım öteye taşıyoruz.

Geleceğin liderlerini yetiştiren Dalton College öğrencilerinin dil eğitimi alanında desteklemek amacıyla tecrübeli ve alanında uzman eğitim kadrosuyla ilkokul kademesinde İngilizce ve Almanca dillerinde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bunun dışında bir çok branş dersi İngilizce ile desteklenmektedir. Öğrenciler her iki ikinci yabancı dili küçük yaşlardan itibaren kültürüyle birlikte yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

İNGİLİZCE EĞİTİMLERİ

Uluslararası bir platformda temsil edilen ismimizle yabancı dilin ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar kalıcı olacağı kanaatindeyiz. Küçük yaşlardan itibaren iletişim becerilerini geliştirerek yabancı dil öğretmek öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerin sözlü iletişim becerileri ise yaş özelliklerine paralel olarak değişmektedir. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde işlenen derslerimizde dört temel dil becerisini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılarak öğrencilerin günlük hayatta öğrendikleri yabancı dili kullanma olanağı sunulur. Böylece özgüvenli ve sorumluluk sahibi, sağlıklı iletişim kurabilen, paylaşma duygusu gelişmiş bireyler yetişmesine katkıda bulunulur. Dalton College’da  yabancı dil öğretilirken; öğrencilere çoklu zeka yaklaşımı, tematik öğrenme teknikleri ve online eğitimlerden büyük oranda faydalanılır.

ALMANCA EĞİTİMLERİ

Dalton College ilkokulunda ikinci yabancı dil Almanca ile devam etmektedir. 2. yabancı dil öğrenimi ile öğrencilerin bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme becerileri desteklenmektedir. İkinci yabancı dilde de bilimsel ve eleştirisel düşünme yeteneklerine sahip, teknolojik ve bilimsel değişmelere ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz Almanca eğitimi alma yolunda, iletişimsel bağlamda Almancayı yazılı ve sözlü olarak kullanırken doğru ve etkin bir şekilde öğrenirler.  Öğrencilerin gelişimleri ve öğrenmeleri sürekli olarak izlenir, öğrenimi planlama ve değerlendirmek amacıyla farklı ölçe ve değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır.