Dalton College

site menu

ÇİFT DİLDE SPOR DERSLERİ

Hem İngilizce hem de sporun bir arada olduğu spor derslerimizdir. Bu derslerde iletişimler İngilizce sağlanılıp, spor terimleri İngilizce öğrenilmektedir. Bu çoklu görev sistemi vücut ile aynı zamanda çalışmaktadır. 3-6 yaş arası öğrenciler için planlanan, öğrencilerin kalın kas gelişimi ve becerilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve belirli bir verim düzeyine ulaşabilmesi için tasarlanan bir süreçtir. Bu süreç öğrencinin büyük ve küçük kas gruplarını çalıştırarak, koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla fiziksel gelişimleri dikkate alınarak planlanmıştır. Öğrencilerimizin düzenli, gelişimleri takip edilmektedir. Tüm gelişimleri, ilerleme ve seviyeleri kayıt altına alınmaktadır.

Kardiyo egzersizi sadece beyine daha fazla kan, besin ve oksijen pompalamakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevi geliştirmedeki engellerin ortadan kalkmasını da sağlar. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kardiyo egzersizi beyinde yeni nöronların oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerin beyinsel gelişimleri, hafıza ve öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kardiyo egzersizleri yapılmaktadır. Bunun yanında spor programlarıyla öğrencilerin disiplinli ve düzenli olmaları sağlanmaktadır. Her gün günde en az 30 dk yapılan kardiyo çalışmaları öğrencilerin öğrenme hızlarını artırmaktadır.

JİMLASTİK

Jimnastik Dersleri: Okul öncesi dönemi jimnastik derslerimizde temel amacımınız çocuklarda hareketliliği sağlamak ve öğrencilerimizin diğer sporlara yönelmeden önce doğal gelişimlerinin desteklenmesidir. Jimnastik sporu sayesinde denge, sinir kas koordinasyonu, esneklik ve kuvvet gibi birçok yetenek birlikte kazanılmaktadır.

YOGA

Yoga yapmak çocukların hem ruhsal sağlığı hem de fiziksel gelişimi için faydalı bir etkinliktir. Dalton College okul öncesi yoga, hikaye ve oyunlarla birleştirilerek farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmektedir. Amaçlanan, fiziksel ve duygusal uyumun dengelenmesi ve bu dengenin devam ettirilmesidir. Derslerimizde amaçlanan yoga hareketleri, doğru nefes alıp verme teknikleri ile öğrencilerimiz duyguları ile yapılan hareketler arasında bağ kurmaktadır. Bunun farkındalığı ile öğrencilerin özgüven duygusu gelişmektedir. Dikkat eksikliği bulunan öğrenciler yoga derslerinde desteklenerek mevcut derslerinde başarıyı yakalamaktadırlar.

YÜZME

Yüzme sporu erken çocukluk döneminde vücut kaslarını bir bütün halinde çalıştırdığı için faydası azımsanmayacak kadar çoktur. 4 yaşından itibaren başladığımız yüzme eğitimleri öncelikle nefes ve su üzerinde durma çalışmalarıyla başlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren nefes kontrol ve su üzerinde durma becerilerine sahip olurlar. Düzenli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz yüzme dersleri kalın ve ince kasları geliştirir, solunum, dolaşım ve sinir sistem gelişimlerinin sağlıklı olmasını sağlamaktadır.