Dalton College

site menu

SOSYAL VE DUYUSAL GELİŞİM PROGRAMI

Sosyal ve duygusal gelişim programı öğrencilerin özgürlüklerini, yaratıcılıklarını ve özgüven duygularını geliştirilme odaklı çok yönlü bir programdır. Bu programda öğrencilere kendi öğretim sürecindeki seçim hakkı kendilerine verilmektedir. Öğrenciler hangi aktiviteye katılacaklarına kendileri karar verirler. Bu metot sayesinde öğrencilerin karar verme becerileri ve özerklikleri geliştirilmektedir. Sosyal ve duygusal gelişim programı ile uygulanan farklı yöntemler ve teknikler ile öğrenciler kendi öğrenme hızına uygun çeşitli aktivite ve dersleri gerçekleştirirler. Farklı hızlarda öğrenen çocuklar aktivite tamamlamak için diğer sınıf arkadaşlarını beklemektedirler. Sonuç olarak etkinlikleri keyif ile gerçekleştiren çocuklar birbirleriyle uyumlu ve sağlıklı iletişim süreci geçirirler.

YÜKSEK SEVİYE DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yüksek seviye düşünme becerileri programımız çocuklarımıza analiz etme, değerlendirme ve yaratma becerilerini öğretir ve bu becerileri sürekli olarak pekiştirir. Dolayısıyla çocuklarımızın olası bir sorun ile karşılaşma durumlarında daha olgun ve analitik çözümler bulabilmelerini sağlamaktadır. Bütün bunlar çocuklarımızın sosyal becerileri ve duygusal dengeleri üzerinde son derece pozitif etkiler yaratmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okul öncesi dönemi çocuklarda davranış ve kişiliğin oluştuğu bir dönemdir. Değerler toplumların sosyolojik yapısına ve zamana bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle toplumun temel taşı olan aileler ve çocuk gelişimde büyük önemi olan okullar çocukların değerler doğrultusunda sergilediği davranışları önemser. Değerler ve toplumsal normların öğrenilmesi okul öncesi dönemde olmaktadır. Bu nedenle okulumuzda çocukların karakterini ve benlik algısını olumlu yönde desteklenmektedir. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük temel değerlerini ele almaktadır.