Dalton College

site menu

Anaokulumuzda çocuklarımızın liderlik özelliklerinin gelişimi açısından çocukların topluluk önünde kendisini ifade etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın yeteneklerini sergileyebilecekleri sahne sanatları etkinlikleri hazırlayacağız. Bu gösterilerde çocuklarımızın sahne kaygısı yaşamaması, eğlenmeleri, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ilk hedefimizdir. Drama

TİYATRO VE DRAMA

Sosyal yaşam ve çevre ile öğrenilen tüm bilgiler yaşayarak edinilmektedir. Okul öncesi dönemde ise bilgi edinimi oyun oynayarak, oyunlar ile bilgi edinilmekte, yaşam becerileri kazanılmaktadır.  Drama ve tiyatro öğrencilerin oyun dışında, yaşantılar yoluyla yeni öğrenimler kazanmasıdır. Drama ve tiyatro derslerimiz öğrencilerin tüm duyularını kullanıp,  çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Grup halinde işlenen drama derslerinde öğrencilerimizin utangaçlık, çekingenlik, özgüvensizlik duygularından arınmasını sağlanmaktadır. İşbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmakta, çocuğun sosyal gelişimini hızlandırılmaktadır. Ders kapsamında duygu ve düşüncelerini rahat ve özgür bir şekilde ifade eden öğrencilerin hayal güçleri gelişmektedir.

DANS

Dalton College dans dersleri öğrencilerimizin diğer arkadaşlarıyla sosyalleşmesi iletişim becerilerinin gelişmesi ve takım davranışları kazanması için grup dersi olarak yapılmaktadır. Dans eğitimi fiziksel olarak öğrencilerin kas becerilerini geliştirir ve esnekleşmelerini sağlamaktadır. Duygusal ve zihinsel anlamda ise dış dünyayı yorumlama, eleştirel düşünme, kıyaslama yapma becerileri gelişmektedir.