Dalton College

site menu

 21.yy’de inovatifleşmeyle birlikte dijital bir çağa geçiş yapılmıştır. Okulumuz bu bilişim çağında tüm yeniliklere ayak uyduracak şekilde kendini güncellemeyi başarmıştır. Ortaokul eğitimleri inovatif öğrenme programları, öğrencilere nesnel bakış açısı kazandırarak bilimsel sorgulama yetisini güçlendirmeyi amaçlar. Derslerimizde Dalton Eğitim Modeli teknoloji ile harmanlanarak çok yönlü ve son derece detaylı bir eğitim planlaması yapılmıştır. Bu sayede öğretim alt yapısı ve teknoloji ile öğrenme sürecini hızlandırmaktadır.

STEAM

 İngilizce Science, Technology, Engineering, Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan STEM, okul düzeyinde matematik- fen bilimleri derslerinin bütünleşmesi, mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğretilmesi demektir. Dalton College STEM eğitim programı küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılık ilkesini benimseyerek, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusunu geliştirerek çözümler bulmaya odaklı bir oluşumdur.

KODLAMA VE BİLGİSAYAR

 Günümüz dünyası dijital alana yabancı dil öğrenimi kadar önem vermektedirler. İnsanlar ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler onlardan istenen en önemli 2 özellik İngilizce dil yeterliliği, teknolojik bilgiye sahip olmaktır. Bu nedenle teknoloji ile ne kadar kısa sürede tanışırsak bizim için o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz teknolojik eğitimleri mümkün oluğunca erken yaşlarda almalıdırlar.Okulumuz uluslararası bir okul statüsünde olduğu için, yurtdışında kullanılan faydalı yöntemler ve uygulamalar eğitim müfredatına eklenerek çocukların bilişimsel ve algoritmik düşünme düşünce becerilerini şekillenmektedir. Ortaokul bölümündeki öğrenciler çeşitli fonksiyonlarla uğraşarak görev yazılımları gerçekleştirirken,  Stratch programı ile kendi oyunlarını tasarlayabilirler.

Dalton Okulları kodlama ve bilgisayar bilimleri dersi ile öğrencilerimiz yeni düşünme şekilleri ve problem çözme kabiliyeti kazanmaktadır. Bunun yanında programlama eğitimi ve problem çözme becerisi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerle bilgiyi doğru bir şekilde yapılandıran, yenilikler üretip tasarlayan, bilgi işlem düşünme becerilerine sahip, kendini doğru bir şekilde online ifade eden dijital okur- yazar olmaları hedeflenmektedir. 

ROBOTİK DERSLERİ

Robotik Eğitimlerimizle Öğrencilerimize Dijital Okul Yazarlık, Eleştirisel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirmeyi Amaçlıyoruz. Erken Yaştan Itibaren Robotik Eğitimleri Alınması Öğrencilerimizin IQ, EQ Ve DQ Gelişimlerini Desteklemektedir. Bunun Yanında Algoritmik Düşünce Geliştirme, Yaratma, Tasarlama, Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirmektedir.