Dalton College

site menu

Çocukların potansiyelini taşıdıkları güçleri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran aktif sanat ortamı dünyanın en mutlu ve üretken bireylerini yetiştirmede oldukça büyük rol oynar. Dalton’da sanat eğitimi ile öğrencilerimize entelektüel ve sanatsal bir bakış açısı kazandırmak geleceğini kendi kendine inşa edebilecek özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek konusuna oldukça önem veriyoruz. Her bir Dalton öğrencisi sahip olduğu bilgiyi yeteneğiyle harmanlamış aynı zamanda bir sanat meraklısı olma adayıdır. 

BOYAMA TEKNİKLERİ 

‘’Her öğrencinin resim sanatına veya görsel sanatlara yeteneği olmayabilir ancak her öğrenci teknik öğrenerek resim yapabilir’’ düşüncesiyle programladığımız boyama teknikleri dersimizde, resim öğrenme metodu ile adım adım çizim ve boyama teknikleri öğrenilmektedir. En basit tekniklerle başladığımız dersimizde ilerleyen zamanlarda öğrencilerimizin seviyelerine göre farklı teknikler gösterilmektedir. Yağlıboya, akrilik, karakalem, pastel, sulu boya ile çalışmayı öğrenecek; natürmort, manzara, figür, portre, kompozisyon yaratma teknikleri üzerinde durulmaktadır. Öğrenciler,sadece çizim ve boyama tekniklerini değil renk teorisinden perspektife kadar tüm teknikleri öğrenmektedirler.

FOTOĞRAFÇILIK 

Fotoğraf eğitimi çocukların zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede görsel zekâları gelişen öğrenciler, görsel algıları güçlenir ve estetik düşünme becerileri gelişmektedir. Fotoğrafçılık derslerimizde fotoğraf teorisini dersleri ile birlikte uygulamalı çekimler de yapılmaktadır. Uygulamalı derslerde öğrencilerimiz teori derslerini pekiştirirler ve fotoğraf makinasına olan hâkimiyetlerini artırırlar.

TİYATRO VE DRAMA

En eski sanatlardan biri olan tiyatro, tüm toplumlarda kültürel gelişmeyi sağlamış ve sanatsal yargıyı etkin bir biçimde topluma aktarmıştır. Okul eğitiminde tiyatro ise öğrencilerin yaşamı öğrenmeye ve keşfetmeleri için büyük önem atfetmektedir. Okulumuzda yapılan tiyatro çalışmaları öğrencilerimizin dış dünyayı anlamaları, ekip ile çalışma becerilerini geliştirmeyi, duyguları ifade etme ve empati duygularını geliştirmektedir. Bunun yanında topluluk içinde konuşma korkularının yenilmesi, hitabet güncün gelişmesinde tiyatro eğitimi büyük rol oynamaktadır.

MÜZİK

Müzik, çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir; estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırmaktadır. Müzik ile ilgilenen öğrencilerin akademik başarılarının arttığı görülmüştür. Bunun nedeni müzik ile bilişsel düşünme arasındaki güçlü ilişkiden kaynaklanmaktadır. Müzik bilişsel düşünme becerilerini geliştirme, beyin aktivitelerini artırmaktadır. 

Enstrüman Çalışmaları

Enstrüman çalışmak beynin farklı bölmelerini aktivite etmektedir. Düzenli müzik aleti çalan öğrencilerin işitsel becerileri ve işitsel dikkatleri pekişmekte; görme, duyma, hatırlama, koordinasyon ve yorumlama becerileri gelişmektedir.

  • Gitar
  • Keman
  • Piyano
  • Saz
  • Bateri
  • Viyolin
  • Viyolonsel
  • Bateri