Dalton College

site menu

Anaokulu dönemi öğrencilerin ilkokula başlamadan önceki en önemli basamaktır. Bu nedenle okuma-yazma becerilerinin anaokulunda gelişmesi bu dönemde sağlanmaktadır. Okuma-yazma gelişimini desteklemek amacıyla yapılan tüm etkinlik ve aktivitelerimiz tanıma, karşılaştırma yapma, sınıflandırma, neden-sonuç analizi yapmak ve bütünü parçalara ayırma aşamalarıyla yapılmaktadır. Bu aşamalar beynin kullandığı tüm düşünme becerileridir. Tüm aşamalar öğrenciler üzerinde ayrı ayrı ele alınıp, beyin kapasitesi yüksek seviyeye çıkarılmaktadır.

BİLİNGUAL OKUMA SAATLERİ

Hem Türkçe hem İngilizce öğretmeni ile işlenen edebiyat derslerimizde çocuklara kitap sevgisi aşılanmaktadır. Türkçe’nin yanında yapılan İngilizce kitap okuma saatlerinde, öğrencilerin ana dilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları sağlanır.

İNCE KAS GELİŞİMİ

Yazı yazmak için en önemli koşul ince kas koordinasyonudur. Günlük etkinliklerin içerisinde ince kas becerilerinin gelişmesi desteklenmektedir. Öğrencilerimize sunulan sanat ve el işi aktiviteleri sadece sanat ve yaratıcılıklarının gelişmesi için değil, aynı zamanda ince kas koordinasyonu güçlendirilmesi için de yapılmaktadır.

SES TANIMA ÇALIŞMALARI

4 yaşından itibaren başladığımız ‘’Harflerin Sesleri’’ çalışmalarımız ile işitsel yapılan etkinliklerle öğrencilerin sesleri daha iyi ayırt etmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra yazı yazma becerilerinin gelişmesi için görsel ve dokunsal destekleyici etkinlikler yapılmaktadır.

ŞARKILARLA İNGİLİZCE YOLCULUĞU

Öğrencilerin günlük Türkçe ve İngilizce şarkı söylemelerine ek olarak eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde ritim duygularını geliştirmeleri için ‘Vücut Perküsyonu’ yapılmaktadır. Çalışmalar üzerinde özgüven kazanmaya başlayan öğrencilerimizin perküsyon çalışmalarına dans etkinlikleri de eklenecektir.

DOĞAL YOLLARLA OKUMAYI ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER

Öğrenciler gün içerisinde istedikleri zaman bireysel ya da sınıf arkadaşlarıyla birlikte İngilizce ve Türkçe kitap okuma faaliyeti yapabilirler. Bu sayede kitaplar ile çevrelenen çocuklar okumayı öğrenmek için motive edilmiş olurlar. Hem İngiliz hem de Türk öğretmen ile yönetilen okuma- yazma aktiviteleri ile anadilleri dışında başka bir dilde yetilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öğretmenlerimiz gün boyunca, hikaye kitapları, teknoloji, güncel sanat ve bilim yazılarını sürekli okuyarak öğrencilere örnek okuyucu olmaktadırlar. Sembol ve ses çalışmalarımız sayesinde harflerin seslerini ve harflerin şekillerini öğrenen öğrenciler sesleri daha iyi ayırt etmekte ve yazı yazma becerilerini sürekli geliştirmektedirler.