Dalton College

site menu

Dalton College küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılık ilkesini benimseyerek, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusunu geliştirerek çözümler bulmaya odaklı bir oluşumdur. Aynı zamanda STEM okullarda müfredatın bize çizdiği sınırları aşmamız için fırsat veren bir projedir. Dahası toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün çocukları problem becerisine sahip,araştırmacı,yenilikçi , hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişirler.

Özetle bugün küçük olan öğrencilerimiz yarın büyüdüklerinde ülke ekonomisine önemli katkıları olan büyük insanlar olurlar.