Dalton College

site menu

Liderlik Becerileri dersimiz, öğrencilerin lider bireyler olmaları için gerekli vasıfları geliştirmek üzere kurulmuştur. Her öğrencinin liderlik özelliklerine sahip olmasını beklememekteyiz, ancak her öğrencinin özel yeteneklerinin olduğunu bilmekteyiz. Dersimizde öğrencilerin yetenekli olduğu konularda liderlik etmesi, sosyal ilişkilerde doğru tutumların oluşturulması, sevgi ve saygıya dayalı iletişimin oluşması başlıca ders hedeflerindendir. Liderlik becerileri gelişimi için, çalışmalarda dünya liderleri karakterleri, amaçları ve başarıları analizleri yapılmaktadır. Bunun yanında sorumluluk ve gönüllük ilkesine dayalı yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz liderlik becerilerini geliştirmektedir.