Dalton College

site menu

ÇİZİM BECERİLERİ

Çizim becerileri dersimiz resim alanında sanatçı olmayı hedefleyen öğrencilerimiz için birinci basamaktır. Çizim derslerinin temel niteliği taşıması bu dersin perspektifinin sınırlı olması anlamına gelmemektedir. Basit tekniklerle başlanılan çizim dersleri, ilerleyen zamanlarla daha ileri teknikleri ve resim yapma unsurlarının öğretildiği bir derstir. Sanat dersleri içerisinde çizim dersimiz, teknik resim ve proje uygulamaları alanında da önemli bir yere sahiptir. Çizim, hayal kurmak ile bağlantılı bir eylem olduğu için öğrencilerin soyut düşünme, hayal gücü, gözlem becerisi düşünme becerilerini geliştirmektedir. Resim öğretmenimiz tarafından programlanan çizim dersimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına, beklentilerine ve düzeylerini karşılamak üzere yapılmaktadır. 

TİYATRO VE DRAMA

En eski sanatlardan biri olan tiyatro, tüm toplumlarda kültürel gelişmeyi sağlamış ve sanatsal yargıyı etkin bir biçimde topluma aktarmıştır. Okul eğitiminde tiyatro ise öğrencilerin yaşamı öğrenmeye ve keşfetmeleri için büyük önem atfetmektedir. Okulumuzda yapılan tiyatro çalışmaları öğrencilerimizin dış dünyayı anlamaları, ekip ile çalışma becerilerini geliştirmeyi, duyguları ifade etme ve empati duygularını geliştirmektedir. Bunun yanında topluluk içinde konuşma korkularının yenilmesi, hitabet güncün gelişmesinde tiyatro eğitimi büyük rol oynamaktadır.

MÜZİK

Müzik, çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir; estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırmaktadır. Müzik ile ilgilenen öğrencilerin akademik başarılarının arttığı görülmüştür. Bunun nedeni müzik ile bilişsel düşünme arasındaki güçlü ilişkiden kaynaklanmaktadır. Müzik bilişsel düşünme becerilerini geliştirme, beyin aktivitelerini artırmaktadır. Öğrencilerimiz müzik eğitimlerimizde yapılan enstrüman çalışmalarıyla aynı anda ritim tutma, hız ayarlama, el-ayak koordinasyonu kurma çalışmaları yaparak beyinlerini 4 farklı çalışma için kullanırlar. Müzik derslerimiz sanatın ve bilimin iç içe olduğu laboratuvar görevi görmektedir. Müzik parçaları içinde notaları takip etme, ritim sayma matematiksel becerileri de desteklemektedir. Müzik ve matematik iç içedir. Ritimler kesirlere bölünmüştür, bu nedenle matematiği müzik sayesinde soyutlaştırırlar.