Dalton College

site menu

Dalton Eğitim Modeliyle d-science öğrencilere nesnel bakış açısı kazandırarak, bilimsel sorgulama yetisini güçlendirmeyi amaçlar.
Dalton College öğrencileri bilimsel çalışmalara verdiği önemle sadece bilgiyi hafızasına kaydeden değil aynı zamanda araştıran, sorgulayan, analiz eden kısacası bilgiyi nasıl kullanacağını bilen bireyler olarak yetiştirir.
D-science ile eğitim gören Dalton College öğrencileri bilimin aslında günlük yaşamda bir kesit olduğunu yapılan her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini günlük hayatla birleştirip aynı çatı altında toplamayı başarırlar.
D-science eğitiminde mekatronik, ürün tasarım, biyofizik, model uçak gibi pek çok aktivite her yaş grubunda uygulanacak şekilde bilişsel ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak verilir.