Dalton College

site menu

Öğrencilerin her zaman her konuyu aynı hızda öğrenmesinin mümkün olmayacağı durumlarda bazı konular oyunlar yardımıyla öğrenme süreci hızlandırılır. Kimi zaman bireysel kimi zaman da grup halinde çalışarak içsel motivasyonlarını yükselterek konu verimli hale getirilir.