Dalton College

site menu

Yazılım ve kodlama birkaç yıl sonra endüstrinin birinci kaynağı olacağından küçük yaşlardan itibaren Kodlama öğrenimini önemsiyoruz. Bu sayede erken yaşlarda çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak onların bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknolojiden faydalanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.