Dalton College

site menu

Anaokulundan lise son sınıfına kadar tüm Dalton okulu öğrencileri sanat ve bilimle hep yakından ilgilidir. Çünkü sanatla paralel yürütülen bilim eğitimi başarılı bir hayatın da temeli demektir.

Dalton öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri her zaman desteklenerek yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları sağlanır.  Böylece kişisel gelişimlerini sanatla besleyen bilinçli bireyler olurlar.

D-ART İLE ÇOCUKLARINIZ SANATIN ZİRVESİNE ULAŞSIN

D-art eğitiminde sanat dersi müfredata sadece verilmiş olmak için eklenmez. Sanat için belli gün ve saatler ayrılır ve öğrenciler görsel sanatlar–drama-müzik gibi alanlarda kendilerinin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak için performans veya proje çalışmalarına katılır.