Dalton College

site menu

Dalton College Anaokulu’nda Dalton Eğitim Modeli’ne uyarlanmış, eğitim psikoloğu ve nöropsikolog tarafından geliştirilmiş, bilingual (çift dilli) eğitim uygulanmaktadır. Anaokulumuzda 3 yaştan başlayarak tüm dersler İngilizce ve Türkçe birlikte aktif işlenmektedir. Erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz tüm gün 2 dilde çalışma yapmalarının sonucunda, tek dil eğitim gören öğrencilerle kıyaslandıklarında soyut düşünme, problem çözme, öğrenme, analiz etme,  yetileri gelişmektedir. Çift dil ile büyüyen çocukların beyinlerinde nöron gelişimi ve yapılanması tek dilde büyüyen çocuklara kıyasla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle erken yaşta yabancı dil öğrenilmesi çocukların zeka kapasitesini geliştirmektedir.

AKSAN EĞİTİMİ

Okul öncesi dönemde çene kasları ve gırtlak, dil yapıları çok esnektir. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerin İngilizceyi doğru konuşmaları için telaffuz ve aksan çalışmaları yapılmaktadır.

ÇİFT DİLDE YAŞAYAN OKUL

Dalton Eğitim Modeli öncülüğüyle öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanan bilingual eğitim ile, İngilizce bir ders olmaktan çıkıp bir yaşamın içinde, yaşayarak ve yaparak öğretilmektedir. Eğitim ortamlarımızda Türkçe’nin yanı sıra İngilizce gün içinde yapılan tüm derslerde kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz her iki dilin özelliklerini kavrayıp, yalnızca Türkçe değil, İngilizceye de hakim okur yazar olarak yetişirler. Bilingual derslerimizde sınıflarımız ikiye ayrılır, bu sayede hem Türkçe hem de İngilizce derslerinde öğrencilerimiz ile küçük gruplar halinde çalışılmaktadır. Bu da öğrencilerimizin her iki dilde ve farklı disiplinlerde daha kolay başarı sağlamasına neden olmaktadır.