Dalton College

site menu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 Dalton Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerinin asli görevi öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunmak,  öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynleriyle; velilerin de çocuklarıyla iletişiminde pratik bir yol haritası sunmaktır.  Bunun yanında yapılan çalışmalar öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek kendinin farkında olan bir birey yetişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 Birebir rehberlik sistemi her öğrenci ile özel ilgilenerek onların eğitim hedeflerinin yerine getirilmesi ve öğrenci problemlerinin çözümünde asıl görevi almaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözlemleyerek gelişimsel ve sosyokültürel faktörlere uygun çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamlarının tasarlanması ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

  • Öğrenci performanslarını takip eder.
  • Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları öğrenciler ile birlikte değerlendirir.
  • Öğrencilerin gelişmiş ve gelişmekte olan yeteneklerini doğru çalışmalarla yönlendirir.

Öğrenci Raporlama Sistemi

 Türkiye’de ilk kez Dalton’da uygulanacak olan DORS ile öğrenciler ilkokuldan itibaren ortaokul bitimine kadar okulda eksik oldukları veya herhangi bir sebeple okula gelemedikleri takdirde Matematik, Fen, Sosyal, Türkçe derslerinden ilave ders talep etme hakkına sahiptirler.

Periyodik Veli Görüşmeleri ve Bilgilendirme

Günümüzde yoğun çalışma koşulları, trafik gibi nedenlerle veliler öğrenci takibini sürekli olarak okula gelip yapamamaktadırlar. Bu sebeple Dalton College öğrenci ile ilgili tüm bilgileri akademik gelişmeleri, öğrencinin rehber öğretmeni ile görüşmeleri velilere düzenli olarak mail yolu ile aktarılmaktadır. Veliler diledikleri zaman öğretmenler ile randevu alabilmektedirler.

 Öğrencilerimizin gelişimleri ve ailelerle işbirliği bizim için değerlidir. Onların eğitimi için her şeyi göze alan ebeveynlere yönelik çocuklarının sosyal ve akademik gelişmelerine destek vermesini sağlayacak veli eğitimlerine önem vermekteyiz. Ebeveynlerin çocuklarına nasıl daha iyi bir yol arkadaşı olabileceklerine dair, onlarla iletişimde yol gösterici olmalarını sağlayan eğitimler düzenlemekteyiz.

Ebeveyn Okulu

 Öğrencilerimizin gelişimleri ve ailelerle işbirliği bizim için değerlidir. Onların eğitimi için her şeyi göze alan ebeveynlere yönelik çocuklarının sosyal ve akademik gelişmelerine destek vermesini sağlayacak veli eğitimlerine önem vermekteyiz. Ebeveynlerin çocuklarına nasıl daha iyi bir yol arkadaşı olabileceklerine dair, onlarla iletişimde yol gösterici olmalarını sağlayan eğitimler düzenlemekteyiz.

 Aynı zamanda Dalton College ebeveynlerinin, öğrencisiyle birlikte gelişim gösterebilmesi amacıyla ebeveyn okulunda velilere yönelik sosyal ve kültürel; ders ve seminerler düzenlenmektedir.

Programlar