Dalton College

site menu

 • Sorumluluk/ Özgürlük
 • Bağımsızlık
 • İş birliği
 • Yansıma
 • Güven
Öğrencilerin bilişsel gelişimleri için onların eğitimde alınan sorumluluk boyutu çok önemlidir. Dalton Eğitimi her insanın kendisi ve çevresi için sorumluluk alabileceği gerçeğine dayanır. Dalton özgürlük anlayışı öğrencilerin kendi eğitimlerinde inisiyatif almayı öğrenmesidir. Öğrencilerin kendi eğitimlerinde sorumluluklarına derinlik verebilmeleri için onlara eğitim süreçlerinde opsiyonlar verilir. Bu nedenle Dalton öğrencileri eğitim süreçlerinde kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek yeterliliğe sahiptir.
 • Dalton Okulları'nda öğrenciler öğrenmek istediklerini, çalışmalarını hangi aşamada yapmak istediklerini, nerede çalışmak istediklerini, hangi materyalle çalışmak istediklerinin seçimlerini yapabilme özgürlüğüne sahiptirler.
 • Dalton Eğitimine öğrencilerimiz seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmeyi ve çalışmalarından ve sonuçlarından sorumlu tutulmayı öğrenirler.

Öğrencilerimizin eleştirisel düşünmelerini, kendi kabuklarından çıkıp sınıflarında lider olmalarını sağlamak için sınıfta kendi bağımsızlarını özümsemesidir. Dalton bağımsızlık ilkesi temelinde öğrencilerin pasif bir şekilde sadece ders dinlediği, öğretmenlerin ders anlattığı bir öğrenim ortamı yerineöğrencilerin aktif rol aldığı, karşılıklı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı öğrenim yöntemleri benimsenmiştir. Bu çalışma şekli öğrencilerin öz aktif problem çözme becerisini desteklemektedir.

 • Özaktif problem çözme ve bağımsız düşünebilme
 • Dalton Eğitimi bağımsız düşünebilen ve bağımsız hareket edebilen öğrencileri hayata hazırlamayı amaçlar.

Dalton Okulu, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, okul yönetiminin doğal yapılandırılmış bir şekilde birlikte yaşadığı ve birlikte çalıştığı bir topluluktur. Bu çok yönlü topluluk aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve birbirlerine yardımcı olmaları için öğrenme ortamıdır. Öğrenciler birlikte çalıştıklarında, sosyal beceriler geliştirirler ve öğrenme biçimlerini yansıtmayı öğrenirler.

 • İşbirliği temeli ile öğrenciler birbirlerini dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler.

Yansıma: Öğrencilerimizin görevlerini hangi şekilde planlamalarının ve kendi eylemlerine eleştirel gözle bakabilecekleri yoludur. Periyodik olarak öğretmenlerle yapılan yansıma oturumunda çocuklar motivasyon, görev yönlendirmesi, işbirliği vb. konularda sözlü ve yazılı görüş bildirirler. Bunun yanında öğretmenlerde öğrencilerin davranış ve çalışmalarını gözlemleyerek veliye görüşlerini yansıtırlar.

 • Yansıma öğrencilerin aldıkları eğitimleri kişiselleştirmesidir.

Dalton Okulunun en önemli değerlerinden biri olan güven unsuru, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninin birbirleri arasındaki samimi güçlü birliğe dayanır. Okuluna ve öğretmenine güvenen öğrenci güvenle eğitim aldığı okulunu özümseyerek gelişir; güçlü yarınlara sağlam temeller atarak başarısını yükseltir.

 • Güven unsuru öğrenci-öğretmen-veli üçgenin birbirleri arasındaki samimi güçlü birliğe dayanır.

Bu nedenle Dalton öğrencisinin katılımcı, bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini alarak Dünya vatandaşı olması hedeflenmektedir.