Dalton College

site menu

  Anaokulumuz Dalton Eğitim Modelini Türkiye’deki ilk Dalton Okuludur. Okul öncesi eğitimi; Öğrenim basamağının en altında bulunan, çocukların birey olma yolunda şekillendiren bilgi birikimlerinin oluşmasında temel yapı yaşı görevini gören, çok değerli bir dönem olarak görmekteyiz. Amacımız çocukların merakını destekleyecek neşeli bir ortam sağlayarak özgüvenlerini yaratıcı düşünceleriyle harmanlayıp, başarılı olmalarında kılavuzluk etmektir. Okul öncesi döneminde Dalton Eğitimi ile öğrencilerin sorumluluk alabilmelerinin önünü açma, her öğrencinin özgür bir ortamda kendini ve etrafını keşfetmesi desteklenmektedir. Eğitim süresince öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte işbirliği içinde kolektif olarak hareket etmektirler.

  Çocukların bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal duygusal gelişimlerini göz önünde bulundurarak, oyun tabanlı eğitim olanakları sunmayı ve çocukların bireysel ve kültürel özelliklerini fark ederek gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkların gözeterek her birinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelişimsel ve sosyokültürel faktörlere uygun, çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamları tasarlamaktayız.

  Uyguladığımız tüm yöntemlerde öğrencilerin kendilerini tanımaları için keşif ve kendini keşfetme ruhu hakimdir. Tüm sınıflarımız ve diğer eğitim ortamlarımız öğrencilerin psikolojik olarak özgür hissetmeleri ve duygusal anlamda hareket etmeleri için özel tasarlanmıştır. Öğrencilerimizi tek bir faaliyet ile sınırlanma yapılmamakta, gelişim seviyelerine uygun çok sayıda aktivite sunulmaktadır. Sınıfın her köşesinde farklı yetenek ve algıların gelişmesine yönelik aktivite alanları, öğrencilerin çalışmak istedikleri aktiviteyi özgürce seçme hakkı tanımaktadır. Amacımız öğrencilerin algılarındaki olumsuz bulguları kaldırıp, zihinlerinin özgürce öğrenmesini sağlamaktır.

Oyun Temelli Eğitimler

Dalton College Anaokulunda oyun temelli eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize yaratıcı düşünme ve bağımsız davranmayı öğretmek için onlara kendi sorunlarını çözme fırsatı vermekteyiz. Çocukluk çağının en önemli aktiviteleri arasında yer alan oyun doğru kullanılarak öğrenim süreci boyunca kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda Dalton Eğitim Modeli’nde oyun temelli öğrenme aracılığı ile öğrencilerin ilgi odağı olan oyunlar ve öğrenme stratejileri birleştirilmiştir.

Beyin gelişimi üzerine yapılan araştırmalarda oyunun 3-6 yaş grubunda beynin yapısının dizaynını şekillendirdiğine inanılmaktadır. Oyun beyin yollarını oluşturmaya, güçlendirmeye yardım eden aktif keşfetmeyi sağlar. Hayatın ilerleyen döneminde ki öğrenmeler için esneklik artıran ve potansiyel geliştiren bir beyin yaratır. Oyun ile verilen okul öncesi eğitimlerimiz tüm gelişimsel alanları destekleyen eğitimlerdir.