Dalton College

site menu

Anaokulu

Gelişimsel ve sosyokültürel faktörlere uygun, çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamları tasarlamaktayız

incele...

İlkokul

Öğrencilerimiz küçük yaşta kendi sorumlulukları alıp kendi seçimlerini kendileri yaparlar.

incele...

Ortaokul

Dalton Okulu sanatı ve bilimi aynı çatı altında buluşturup yeni kökler salmayı amaçlar.

incele...

Lise

Kaliteli eğitim ile akademik başarılarının başlangıcı olan üniversite hayatlarına geçişte en doğru seçimi yapabileceklerdir

incele

DALTON AKTİVİTELERİ

Dalton Saati

Her Öğrenciye Özel DALTON SAATİ Programı
Dalton Saati öğrencinin bireysel ya da işbirliği içerisinde öğretmenlerinin takibinde yapacağı çalışmalar için okulda ayrılan 1 ders saatlik zaman dilimidir. Bu zaman diliminde öğrencilere yönelik bireysel yada grup çalışması ile eksik olduğu konular tamamlanır ya da tamamlattırılır. Akademik eğitim yönüyle yeterli seviyede olanlar için ise, sosyal aktivitelerini arttırıcı, kısa zamanda yapabilecekleri projeler ele alınır.

Aktivite ve Kulüpler:

Öğrenci Etkinlik Merkezi
Öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanında onları sosyalleştirip kendi ilgi ve yeteneklerinin keşfetmelerine yardımcı olmak için eğitimlerimiz birbirinden farklı bilim, sanat aktiviteleriyle desteklenmektedir. Yaratıcı düşünme tekniklerini öğretmek, eleştirisel düşünmeyle bireyin gelişimini sağlamak, okuma ve dil becerilerinin kazandırılması ve bilimsel düşünmeyi sağlamak amacıyla inovatif etkinliklere yer verilir.