Dalton College

site menu

Eğitim Anlayışımız

Dünya çapında eğitimde markalaşmış pek çok ülkede uygulanan Dalton Eğitim Modelini benimseyen Dalton College adını uyguladığı eğitim modelinden almıştır. 

Dalton Eğitim Modelinde bireylerin kendilerini tanımasına, geliştirmesine, sağlıklı kararlar verebilmesine ve çevreye uyum sağlamasına katkıda bulunacak kararlar vermeleri sağlanır. 

Dalton College ortaokul öğrencileri kendinin ve yetkinliklerinin farkında olan, empati yeteneği gelişmiş, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bilinçlenmiş, bilime ve sosyalleşmeye önem veren, gerektiğinde iyi bir takım oyuncusu veya liderlik vasfı taşıyan, disiplinli bireyler yetişmesine öncülük etmektedir.

Dalton ortaokulunda öğrencilerin eğitimleri boyunca gereksinimleri olan bilgi ve beceriler sıkıcı ve kalıplara boğularak verilmez.

Dalton Okulu sanatı ve bilimi aynı çatı altında buluşturup yeni kökler salmayı amaçlar.

Dalton Okulu öğrencisi dünyaya ve bilime geniş açıdan bakabilen ve aynı zamanda alanlarında derinleşmeyi sağlamayı hedefler.

Dalton Okulu öğrencisi araştırmayı sever, farklılıklara açıktır ve fikirlerini savunma yeteneği gelişmiştir. 

Dalton Okulu’nda vizyonu geniş, iletişim özellikleri güçlü mezunlar verilerek lise kademesine geçiş yapılır. 

Dalton öğrencisi sözlü ve yazılı iletişimde İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanır ve öğretme-öğrenme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesinde çağdaş iletişim teknolojilerinden faydalanır.