Dalton College

site menu

Anadolu ve Fen Lisesi

Eğitim Anlayışımız

Dalton College’da öğrencilerimizin zekâ ürünü yaratıcılıkları ve esnek düşünebilme yetileriyle kazandığı bireysel bağımsızlıkları ve aynı zaman da sorumluluk farkındalığı, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliği konusunda bilinçli adımlar atarak yüksek nitelikli insan yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.

Dalton College Lise eğitimlerinde teorik ve bilimse eğitim kadar temel beceri ve yetkinliklerin benimsenmesini öne çıkarmak varoluş amaçlarımızdan birisidir.

Dalton College lise öğrencileri, sahip olunan, belli ilgi alanlarındaki bilginin derinliğinde ve entelektüel merakın genişliğindeki etkileyicilikle bilinirler.  

Dalton College lise öğrencileri eğitimde sorumluluğu üzerine alarak yetenek ve becerilerinin geliştirilmesinde, kendileri ve kişilik özelliklerini tanımalarında öğretmen kadar önemli rol oynarlar.

Dalton College öğretmeni yaratıcı ve etkileşimli öğrenim yöntemlerini kullanarak öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağının yollarını gösterir.

Öğrencilerin pasif bir şekilde sadece ders dinlediği ve öğretmenlerin ders anlattığı bir öğrenim ortamı yerine, öğrencilerin aktif rol aldığı, karşılıklı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı öğrenim yöntemleri benimsenmiştir.

Sınıf mevcudu öğrencinin öğrenme sürecindeki verimliliğini en üst düzeye taşıyacak şekilde az tutulmuştur bu sayede öğretmen öğrenci ile daha rahat iletişim kurarak aktif eğitim yöntemlerini kullanabilmektedir.

Dalton College Lisesi bilgiyi güncel teknolojiler ve en popüler eğitim materyalleri ile donanmış çağdaş öğrenme ortamlarında sunmaktadır.

Dalton Lisesi bireyin daha anlamlı ve daha işlevsel öğrenebileceğine daha çağdaş, daha güncel eğitim programlarının nasıl olması gerektiğine dair kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapar.

Dalton College Lisesi bilim ve fen dışında sosyokültürel hayattan kopmadan eğitimlerini sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu çerçevede yürütülen sanatsal ve sportif faaliyetler öğrenciler için eğitim ve öğretimi tamamlayıcı nitelik oluşturacaktır.

Dalton College Lisesinde bilgisayar teknolojileri çağın gereksinimlerine uygun şekilde kullanılır, sürekli değerlendirme ile öğrenci gelişimleri takip altına alınır, projeler grup çalışmaları ile öğrencinin hem bağımsız hem ortaklaşa çalışma yapması desteklenir. 

Dalton College Lisesi öğrencileri aldıkları kaliteli eğitim ile akademik başarılarının başlangıcı olan üniversite hayatlarına geçişte en doğru seçimi yapabileceklerdir.